Een haalbaarheidsstudie levert snel en gedegen inzicht in de kansrijkheid van jouw project.

Dé belangrijkste reden om een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren is het creëren van inzicht voor jezelf als initiatiefnemer. Jij staat uiteindelijk voor de beslissing om het project te realiseren. Maar om de goede keuzes te maken in het ontwikkeltraject wil je goed beslagen ten ijs komen. Zijn al je aannames correct?  

Het team van ZEBRA staat klaar om je hierbij te ondersteunen tijdens de haalbaarheidsstudie.  

Wij kijken naar alle onderdelen die een rol spelen bij de succesvolle realisatie van een zonne-energieproject. De haalbaarheidsstudie geeft antwoord op de volgende vragen:  

  • Wat zijn de ontwikkelscenario’s? Ga ik zelf ontwikkelen of besteed ik alles uit? Of iets daar tussenin?  
  • Hoe ziet het technisch ontwerp eruit? 
  • Is aansluiting op het elektriciteitsnet mogelijk en wat zijn de mogelijke alternatieven? 
  • Hoe ziet de businesscase eruit? Wat is de hoogte van de investering? Wat is de terugverdientijd van het project? 
  • Wat zijn de subsidiemogelijkheden? (SDE++) 
  • Welke vergunningen heb ik nodig om het project te realiseren? En welke onderzoeken moet ik hiervoor uitvoeren? 
  • Hoe staan bewoners tegenover het initiatief en hoe kunnen we draagvlak voor het project creëren en mensen meenemen in het proces? 
  • Hoe kan de omgeving meeprofiteren van het project?  

De haalbaarheidsstudie levert jou in enkele maanden inzicht op in de technische en financiële haalbaarheid en biedt houvast om op de juiste manier in gesprek te gaan met de omgeving over jouw initiatief.  

Enthousiast om van start te gaan? Neem gerust contact met ons op.  

  • Deel dit bericht:

Lees ook deze blogs