Voor zonnepanelen op bestaande daken zijn in het algemeen geen extra vergunningen vereist. Om een grondgebonden zonnepark te mogen bouwen, heb je echter een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Het verkrijgen van zo’n vergunning is vaak een langdurig proces, dat bestaat uit een aantal stappen. 

In alle gevallen is het raadzaam om in een vroeg stadium het eerste contact met de betreffende gemeente te leggen over jouw plannen voor het zonnepark. Na een eerste gesprek zal de gemeente aangeven of er een positieve grondhouding is ten aanzien van (de ligging van) het zonproject en wat de logische vervolgstappen zijn om tot de gewenste vergunning te komen. 

Als de uitkomst van het eerste gesprek positief is, wordt er vaak gekozen om een principeverzoek in te dienen voor het zonnepark. Kort gezegd is een principeverzoek een heel globale vergunningaanvraag, waarin in grote lijnen wordt aangegeven wat de plannen zijn met een motivatie waarom de gemeente medewerking zou moeten verlenen aan het zonnepark. Dit kan via een tender die door de gemeente is uitgeschreven, of op eigen initiatief. 

Als het principeverzoek is goedgekeurd, ben je goed op weg om het zonnepark te realiseren. De gemeente geeft hiermee namelijk aan dat zij de intentie heeft om positief over een vergunningsaanvraag voor het zonnepark te besluiten. Vervolgens heb je in principe de keuze uit de twee meest gangbare routes. Bij de uitgebreide procedure Wabo blijft de huidige bestemming ongewijzigd en wordt er een eenmalige beschikking verleend. Kies je voor de Wro-route, dan wordt het bestemmingsplan voor langere tijd gewijzigd en kun je een reguliere omgevingsvergunning aanvragen. Je bepaalt in overleg met de gemeente welke route het meest geschikt is voor jouw zonproject. 

Bij de vergunningsprocedure voor een zonnepark is draagvlak vanuit de directe omgeving van groot belang. De gemeente hecht waarde aan een goed uitgedacht participatieplan. Ga dus op tijd het gesprek aan met bijvoorbeeld omwonenden en besteed er in het principeverzoek en de vergunningsaanvraag ruime aandacht aan. 

  • Deel dit bericht:

Lees ook deze blogs