De SCE is een regeling die vergelijkbaar is aan de bekende SDE++ (zie FAQ 6.2), maar gericht is op kleinschalige zonprojecten in coöperatief verband.  

De SCE is jaarlijks in een ruime periode opengesteld. De verdeling van het budget gaat op volgorde van binnenkomst en eindigt zodra het plafond is bereikt. Als dat gebeurt moet je de volgende openstellingsronde afwachten. Het is daarom verstandig om de aanvraag tijdig te regelen. 

Om SDE++-subsidie aan te vragen heb je een aantal zaken nodig. Ten eerste moet je de benodigde vergunningen voor het zonproject, zoals een omgevingsvergunning, bij de aanvraag kunnen overleggen. Als je voor je zonnepark een grootverbruikersaansluiting zal gebruiken heb je ook een transportindicatie van de netbeheerder nodig, om te laten zien dat het zonnepark naar redelijke waarschijnlijkheid op het net aangesloten zal kunnen worden. Daarnaast zal je ook een haalbaarheidsstudie moeten aanleveren, waarin de businesscase van het project wordt uitgerekend en onderbouwd. Ook moet je aangeven dat de leden van de coöperatie of VvE woonachtig zijn binnen een bepaald postcodegebied rondom het zonnepark. 

Zorg ervoor dat je niet te lang wacht met het regelen van de benodigdheden voor de SDE++. Sommige stappen (zoals vergunningen of een exploitatieberekening) nemen veel tijd in beslag en om goede kans te maken op toekenning van de subsidie is het het beste om de aanvraag zo snel mogelijk na openstelling te dienen. Ga hier dus op tijd mee aan de slag. 

  • Deel dit bericht:

Lees ook deze blogs