De SDE++-subsidie is de belangrijkste subsidie voor zonprojecten in Nederland en is bovendien nog bijna altijd noodzakelijk om een project financierbaar te maken. Het is daarom van groot belang dat je je aanvraag voor de SDE++-subsidie voor jouw zonnepark op tijd en zorgvuldig voorbereid.  

De SDE++ is niet het hele jaar door beschikbaar, maar opent op ruim vooraf aangekondigde data. De openstelling verloopt in vier fasen, waarin de maximaal toegestane subsidiehoogte steeds verder oploopt. Zodra het subsidieplafond is bereikt, sluit de regeling direct, ook wanneer de laatste fase nog niet is bereikt. Je kunt dus zelf beslissen hoeveel subsidie je voor je zonnepark wil aanvragen, maar met een lager bedrag maak je meer kans om de SDE++ ook daadwerkelijk toegekend te krijgen. 

Om SDE++-subsidie aan te vragen heb je een aantal zaken nodig. Ten eerste moet je de benodigde vergunningen voor het zonproject, zoals een omgevingsvergunning, bij de aanvraag kunnen overleggen. Ook heb je een transportindicatie van de netbeheerder nodig, om te laten zien dat het zonnepark naar redelijke waarschijnlijkheid op het net aangesloten zal kunnen worden. Afhankelijk van de grootte van het project zal je ook een haalbaarheidsstudie moeten aanleveren, waarin de businesscase van het project wordt uitgerekend en onderbouwd.  

Zorg ervoor dat je niet te lang wacht met het regelen van de benodigdheden voor de SDE++. Sommige stappen (zoals vergunningen of een exploitatieberekening) nemen veel tijd in beslag en om goede kans te maken op toekenning van de subsidie moet de aanvraag zo snel mogelijk na openstelling worden ingediend. Ga hier dus op tijd mee aan de slag. 

  • Deel dit bericht:

Lees ook deze blogs