De tijd die je nodig hebt om een omgevingsvergunning te verkrijgen voor je zonnepark hangt af van de vergunningsprocedure (zie FAQ 5.2) waar je voor gekozen hebt. Er zijn twee gangbare mogelijkheden: de uitgebreide procedure Wabo en de Wro-route. 

Bij de uitgebreide procedure Wabo blijft het bestaande bestemmingsplan ongewijzigd en krijgt en krijg je een eenmalige beschikking voor het zonnepark. Formeel heeft de aanvraag van een vergunning via de uitgebreide procedure Wabo een doorlooptijd van maximaal 6 maanden. Binnen acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de beslistermijn eenmalig met zes weken te verlengen. Daarnaast kan het bevoegd gezag besluiten de beslissing aan te houden, waarmee de beslistermijn wordt opgeschort. Bij inwerkingtreding van de omgevingsvergunning kan de initiatiefnemer gelijk starten met de werkzaamheden. In veel gevallen kan een uitgebreide procedure dus tijdwinst opleveren. 

Een mogelijk nadeel van de uitgebreide procedure Wabo is wel dat er beroepsmogelijkheid is bij twee instanties (rechtbank en Raad van State). Een beroepsprocedure kan wel tot 12 maanden duren. Als de zaak in hoger beroep wordt behandeld, kan de procedure met nog eens 12 maanden worden verlengd. Dat betekent dat de vergunningsprocedure voor je zonnepark bij elkaar wel 2,5 jaar kan duren. 

Via de Wro-route wordt het huidige bestemmingsplan wél gewijzigd om de bouw van een zonnepark toe te staan. Daarna kun je via de reguliere procedure een omgevingsvergunning aanvragen. Een bestemmingsplanprocedure heeft geen wettelijk termijn na het aanleveren van het concept zoals bij een omgevingsvergunning. In de voorbereidingsfase van een bestemmingsplan kan dus veel tijd gaan zitten. Wel is er een termijn gesteld van maximaal 12 weken na de inzagetermijn van het ontwerp van het zonnepark tot aan de vaststelling. Bij een bestemmingsplan is er over het algemeen ook meer tijd voor overleg met belanghebbenden. Dit kan het aantal bezwaren mogelijk beperken. Beroep is daarnaast maar bij één instantie (Raad van State) mogelijk met een beroepstermijn van maar 6 maanden. 

Na de vaststelling van een bestemmingsplan kan er niet gelijk worden begonnen met de bouwwerkzaamheden voor het zonnepark. Er dient nog een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Dit is de reguliere procedure met een termijn van 8 weken (met een mogelijkheid tot verlenging met 6 weken). Een nadeel hiervan is dat bij een omgevingsvergunning er wel weer rechtsmogelijkheden zijn. Een belanghebbende kan dus nogmaals beroep aantekenen. 

  • Deel dit bericht:

Lees ook deze blogs