In een exploitatieberekening maak je een overzicht van de kosten en de opbrengsten van je zonnepark over de hele levensduur, zodat je een inschatting krijgt van wat je met je zonproject kunt verdienen en of het project financieel haalbaar is. Een eenvoudig exploitatieoverzicht, ook wel businesscase genoemd, bestaat uit een optelsom van inkomsten (zie FAQ 7.2) en uitgaven (zie FAQ 7.3) voor ieder jaar dat de installatie in bedrijf zal zijn. Hiervoor maak je een inschatting van de eenmalige investering, ook wel CAPEX genoemd (naar het Engelse Capital Expenditure), en jaarlijks terugkerende kosten tijdens de exploitatiefase van het zonnepark, ook wel bekend als OPEX (van Operational Expenditure). Denk ook aan aflossing en rente over de bancaire lening en aan eventuele belastingen. 

De optelsom van inkomsten en uitgaven resulteert in een netto kasstroom die jouw zonproject jaarlijks overhoudt. Met deze kasstroom kan je bepaalde financiële indicatoren uitrekenen, bijvoorbeeld het interne rendement en de dekkingsgraad van het bancair vermogen. Aan de hand van deze kengetallen bepaal je of het zonproject financierbaar is en of het behaalde rendement voldoende is om te gaan investeren. 

Het maken van een goede exploitatieberekening voor een zonnepark is specialistisch werk. Een eenvoudige berekening kun je vaak zelf wel opstellen, maar voor betrouwbaardere resultaten heb je al snel een gedetailleerd, goed doorontwikkeld financieel model nodig. Het is daarom aan te raden hiervoor advies in te winnen bij een expert voordat je in een zonnepark investeert.  

  • Deel dit bericht:

Lees ook deze blogs