Om een zonnepark op het net aan te kunnen sluiten, moet je capaciteit op het elektriciteitsnet reserveren. De eerste stap is om bij de regionale netbeheerder een transportindicatie aan te vragen. Hierbij geef je aan welk vermogen je voor de teruglevering van zonne-energie wilt reserveren. 

Een transportindicatie is nog geen garantie of bevestiging dat je jouw zonnepark ook daadwerkelijk kunt aansluiten. Daarvoor moet je een offerte aanvragen bij de netbeheerder. Als de transportindicatie positief is en de netbeheerder het vermogen van het zonnepark inderdaad aankan, kun je een offerte aangeboden krijgen. Hierin krijg je ook een inschatting van de kosten van de aansluiting. De offerte geldt als daadwerkelijke reservering van de netcapaciteit. 

Bij de offerte hoort een bepaalde bedenktijd. Tijdens de bedenktijd is de capaciteit voor jouw zonproject gereserveerd. Als de bedenktijd afloopt, wordt de reservering ingetrokken en moet je opnieuw een offerte voor het zonnepark aanvragen. Ga hier dus zorgvuldig mee om. 

Het kan zijn dat je geen offerte of zelfs geen transportindicatie kunt krijgen, omdat er te weinig netcapaciteit beschikbaar is (ook wel congestie genoemd). In dat geval is een offerteaanvraag voor je zonnepark toch zinvol, omdat je hiermee een signaal afgeeft aan de netbeheerder om eventuele uitbreidingswerkzaamheden te versnellen. In de tussentijd kun je andere mogelijke oplossingsroutes verkennen (zie FAQ 4.3). 

  • Deel dit bericht:

Lees ook deze blogs