De SDE++-subsidie is een subsidie die bedoeld is voor commerciële duurzaamheidsprojecten, waaronder zonnepanelen.  

De SDE++ is een zogenaamde exploitatiesubsidie. Dat betekent dat je een vergoeding krijgt per geproduceerde kWh energie uit je zonnepark. Er bestaan verschillende categorieën installaties die SDE++-subsidie kunnen aanvragen, afhankelijk van het type zonnepark (grondgebonden, gebouwgebonden of drijvend op water) en de omvang van de opstelling. Zowel statische als zonvolgende zonnepanelen komen in aanmerking voor de SDE++. De subsidie heeft een looptijd van 15 jaar. 

Op dit moment zijn de kosten voor de aanleg en het onderhoud van een zonnepark hoger dan de opbrengsten. De SDE++-subsidie compenseert de ‘onrendabele top’, oftewel het verschil tussen de kostprijs van de techniek (het basisbedrag) en de opbrengsten, bijvoorbeeld door stroomverkoop (het correctiebedrag). Het correctiebedrag hangt af van de huidige kostprijs van elektriciteit en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. 

Het basisbedrag representeert de kosten van de zonne-installatie. Je kiest zelf het bedrag waar je je voor in wilt schrijven. De SDE++-subsidie opent in vier fasen, waarin het maximaal toegestane basisbedrag steeds oploopt. De subsidie wordt als eerst verleend aan de goedkoopste inschrijvingen en de regeling sluit zodra het subsidieplatform is bereikt. Het is dus van belang om je zonproject zo snel mogelijk na de openstelling in te schrijven en te kiezen voor een zo laag mogelijk basisbedrag waarmee een positieve businesscase kan worden bereikt. 

Voor de aanvraag van de SDE++-subsidie moet je een aantal zaken kunnen aanleveren (zie ook FAQ 6.3). Sommige benodigdheden zijn arbeidsintensief (zoals een uitgebreide haalbaarheidsstudie voor grotere zonprojecten) of kennen een lange doorlooptijd (zoals vergunningsprocedures). Begin daarom op tijd aan de voorbereiding voor je subsidieaanvraag. 

  • Deel dit bericht:

Lees ook deze blogs