Als je een zonnepark wil ontwikkeling, hoef je niet veel meer te weten dan dat een zonnepaneel zonlicht omzet in elektriciteit. Toch is het best interessant om iets meer te weten over de werking van een zonnepaneel. 

Een zonnepaneel bestaat uit kleine zonnecellen, ook wel fotovoltaïsche cellen genoemd. Zo’n zonnecel is gemaakt van een specifiek soort materiaal: een halfgeleider. Halfgeleiders vallen qua eigenschappen precies tussen metalen en isolatoren in: ze geleiden alleen elektriciteit onder bepaalde omstandigheden. 

Licht van de zon bestaat uit kleine deeltjes, fotonen genaamd. Als zo’n foton op een zonnepaneel valt, kan er interactie ontstaan met het materiaal van het paneel, dat bestaat uit atomen met elektronen. De energie van het foton is in staat om een elektron los te maken van het atoom waar het bij hoorde. Nu kan het elektron vrij door het materiaal heen bewegen.  

De halfgeleider in de zonnecel is echter op zo’n manier ontworpen, dat de elektronen maar één kant op kunnen bewegen. Zo ontstaat er dus een stroom gelijkmatig bewegende elektronen. Oftewel, er is elektriciteit! Zolang er licht en dus fotonen op de panelen blijven vallen, zal er elektriciteit worden opgewekt. 

De elektronen in een zonnepaneel bewegen allemaal met gelijkmatige snelheid in dezelfde richting. Dit noemen we ook wel een gelijkspanning. Apparaten die op het elektriciteitsnet zijn aangesloten werken echter allemaal op wisselspanning, wat betekent dat de bewegingsrichting steeds wordt omgedraaid. Om de elektriciteit van het zonnepark aan het net te kunnen leveren voor verder gebruik, is er daarom een omvormer nodig, die de gelijkspanning omzet in de gewenste wisselspanning. 

  • Deel dit bericht:

Lees ook deze blogs