Of je een zonnepark mag realiseren op jouw grond hangt af van de locatie. Voor de aanleg van een grondgebonden zonnepark of zonneweide is toestemming van de gemeente nodig. Hiervoor wordt gekeken naar het bestemmingsplan van de mogelijke bouwlocatie. 

Een grondgebonden zonnepark past vrijwel nooit in het huidige bestemmingsplan. Voor een zonnepark is een (tijdelijke) bestemming voor de opwek van duurzame energie nodig, en bovendien is er voor de installatie (een bouwwerk) een omgevingsvergunning nodig. De gemeente is het bevoegd gezag voor bestemmingsplanwijzigingen en het verlenen van de omgevingsvergunning. 

Het is belangrijk dat de voorgestelde locatie voor het zonnepark aansluit bij het regionale beleid. Veel gemeenten ontwikkelen momenteel duurzaam energiebeleid – of hebben dit reeds vastgesteld – als gevolg van de Regionale Energiestrategie (RES). In de RES staat per regio beschreven hoeveel en waar duurzame energie moet worden opgewekt en met welke energiebron (veelal zon en wind) de energie moet worden opgewekt. Controleer goed of de voorgestelde locatie voor het zonnepark binnen het zoekgebied valt en geen onderdeel is van een uitsluitingsgebied, anders kan het lastig zijn om een vergunning te krijgen. 

  • Deel dit bericht:

Lees ook deze blogs