Als ondernemer is de aanleg van een zonnepark of zonnedak vaak interessant. De zelfopgewekte duurzame energie kan worden ingezet binnen de dagelijkse bedrijfsvoering, waardoor je minder stroom hoeft in te kopen en je bovendien minder afhankelijk bent van het elektriciteitsnet.  

Het kan echter best uitdagend zijn om de stroomopbrengst uit de zonnepanelen goed af te stemmen op de energiebehoefte van je bedrijf. De opwek van zonnestroom is natuurlijk sterk afhankelijk van weersomstandigheden, waardoor je op sommige momenten een overschot aan energie zult hebben en op andere momenten juist een tekort. Op dit moment is het nog mogelijk om teruglevering van duurzame energie te salderen (zie FAQ 4.4), maar deze regeling zal geleidelijk worden afgebouwd. Daarom wordt het steeds aantrekkelijker om zonne-energie zoveel mogelijk direct in te zetten voor eigen verbruik. 

Om te zorgen dat de energie uit jouw zonnepark zo efficiënt mogelijk kunt gebruiken binnen je bedrijfsvoering, biedt batterijopslag uitkomst. Met behulp van een batterij kan een teveel aan zonne-energie tijdelijk worden opgeslagen, waarna je de energie op een moment van tekort alsnog kunt gebruiken.  

Om de batterij, het zonnepark en de verbruikers binnen je bedrijf zo goed mogelijk met elkaar te laten samenwerken, zijn er slimme aansturingssytemen ontwikkeld. Aan de hand van een intelligent batterijalgoritme bepaalt dit systeem wanneer de zonnestroom het best van en naar de batterij kan lopen. Ook kan het systeem bepalen wanneer grote verbruikers het best kunnen worden in- of uitgeschakeld. Zo worden opwek uit het zonnepark en energieverbruik binnen je bedrijf zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. 

Een groot voordeel van het gebruik van zo’n managementsysteem bij batterijopslag, is dat je daarmee de batterij zo klein mogelijk kunt houden. Het systeem weet precies hoeveel opslag je nodig hebt de energie uit het zonnepark efficiënt te gebruiken, en zo voorkom je dat je onnodig een te grote batterij aanschaft. Omdat de kosten voor een batterij flink kunnen oplopen, levert dit al gauw een behoorlijke besparing op je investering.  

  • Deel dit bericht:

Lees ook deze blogs