Vanuit praktisch oogpunt zijn de meeste ondergronden geschikt voor de bouw van een zonnepark. Je kunt dus denken aan een braakliggend vlak weiland, maar ook op bijvoorbeeld een voormalige vuilstort, langs een talud of op een parkeerplaats kunnen zonnepanelen worden geplaatst. 

Wel moet je rekening houden met een aantal mogelijke belemmeringen. Zo kunnen archeologische waarden, natuurelementen of zichtlijnen beperkingen opleggen aan de bouw van een zonnepark, zodat bijvoorbeeld de fundering van de tafels met zonnepanelen op een andere manier moet worden ontworpen. Dit soort beperkingen zijn te vinden in het bestemmingsplan van de percelen. Meer informatie over bestemming en vergunningen vind je bij FAQ 5. 

Ook is het belangrijk dat de zonnepanelen zo min mogelijk schaduw opvangen van omliggende objecten. Hoge bomen of bebouwing in de buurt van het zonnepark veroorzaken grote schaduwen, met name in de winter wanneer de zon laag staat. Hierdoor wordt de opbrengst van het zonnepark lager. Een klein veld omringd door bomen is daarom minder geschikt. Met een goed ontwerp van een zonnepark kun je schaduwverliezen minimaliseren, bijvoorbeeld door de zonnepanelen iets verder van een bomenrij af te plaatsen. 

  • Deel dit bericht:

Lees ook deze blogs