Bij de realisatie van een zonnepark heb je te maken met twee verschillende soorten uitgaven: eenmalige investeringen aan de start van het project, en jaarlijks terugkerende kosten. 

De eenmalige investering, ook wel CAPEX genoemd (naar het Engelse Capital Expenditure), bestaat voor het grootste deel uit kosten voor de techniek. Oftewel, de prijs die je betaalt voor de zonnepanelen, de tafels waar ze op liggen, de bekabeling en de omvormer. Vaak sluit je hiervoor met een leverancier een zogeheten EPC-contract af, waarin de hele installatie van het zonnepark als pakket wordt aangeboden tegen een vaste prijs per vermogenseenheid. 

Daarnaast komen bij een zonnepark ook nog andere eenmalige kosten kijken. De netaansluiting is vaak de grootste post. De prijs van de netaansluiting is dan ook een belangrijke indicator om te zien of een zonproject financieel haalbaar is of niet. Ook moet je denken aan kosten voor vergunningsprocedures, financieringskosten voor de bancaire lening en (arbeids-)kosten rondom de ontwikkelfase. 

Periodieke uitgaven tijdens de exploitatiefase van een zonnepark zijn ook wel bekend als de OPEX (van Operational Expenditure). Dit zijn jaarlijks terugkerende kosten die gedurende de hele levensduur van het zonproject worden gemaakt. Een belangrijk deel hiervan gaat naar onderhoud van de zonne-installatie. Hiervoor sluit je een Onderhoud & Management (O&M) contract af. Soms zit de benodigde vervanging van grote onderdelen, zoals de omvormer, al bij dit contract inbegrepen. Andere terugkerende kosten bestaan onder andere uit kosten voor de netaansluiting, technisch en commercieel beheer, verzekeringen, landhuur en meetdiensten. 

Tot slot spelen ook de kosten voor de bancaire lening een rol. Als je je zonnepark deels met bancair vermogen financiert (zie FAQ 7.1), moet je die lening aflossen over een periode van bijvoorbeeld 15 jaar. Ook moet je rente betalen over het geleende bedrag. Als de inkomsten van het zonnepark te laag zijn in verhouding tot de aflossing en de rente, kan de bank weigeren een lening te verstrekken. 

  • Deel dit bericht:

Lees ook deze blogs