Als je een zonnepark wilt ontwikkelen, komt er in het begin misschien veel op je af. Er zijn veel zaken waar je rekening mee moet houden en het kan soms wel enkele jaren duren voor de schop in de grond gaat en de aanleg van de zonnepanelen echt kan beginnen. Bij de ontwikkeling van een zonnepark doorloop je vaak grofweg dezelfde stappen. 

De eerste stap is de keuze voor en het vastleggen van de locatie. Waar gaat het zonnepark gebouwd worden? Is de locatie geschikt voor zonnepanelen?(zie FAQ 1.2) En wie is de eigenaar van de grond of het dak? Het bereiken van een overeenkomst over de grondpositie is een belangrijke eerste mijlpaal in de realisatie van een zonnepark. 

Vervolgens kan het zonproject verder worden uitgewerkt. Op technisch gebied moet er een ontwerp (zie FAQ 3.2) gemaakt worden voor de plaatsing en de opstelling van de zonnepanelen op locatie. Ook is het van belang om al in een vroeg stadium aandacht te besteden aan de netaansluiting (zie FAQ 4.1), om ervoor te zorgen dat de energie uit het zonnepark aan het elektriciteitsnet kan worden teruggeleverd. Dit regel je met de netbeheerder.  

Daarnaast heb je in veel gevallen een of meerdere vergunningen nodig om een zonnepark te kunnen realiseren. De aanvraagprocedure (zie FAQ 5.2) is uitgebreid en kent vaak een lange doorlooptijd. Meestal begint deze procedure met een principeverzoek waarin de initiatiefnemers de plannen voor het zonnepark kenbaar maken en toelichten, waarna de formele vergunningsaanvraag kan worden ingediend.  

Tot slot is ook financiering (zie FAQ 7.7) een belangrijke stap in de ontwikkeling van een zonproject. Een zonnepark wordt vaak gefinancierd met een combinatie van eigen vermogen en een bancaire lening. Daarnaast komen zonprojecten vaak in aanmerking voor subsidie, zoals de SDE++ (zie FAQ 6.1). Met deze financieringsbronnen kan een exploitatieberekening (zie FAQ 7.4) worden gemaakt om de opbrengsten van het zonnepark te voorspellen. 

Als de ontwikkeling voltooid is, kan het zonnepark worden gerealiseerd!

  • Deel dit bericht:

Lees ook deze blogs