Om een zonnepark te kunnen realiseren, heb je bepaalde vergunningen nodig. Welke vergunningen je precies nodig hebt, hangt af van het type zonproject en de plek waar dit gebouwd gaat worden. De belangrijkste vergunning die nodig is voor een zonnepark is de omgevingsvergunning. 

Voor zonnepanelen op een bestaand dak heb je vaak geen omgevingsvergunning nodig, zolang de panelen niet te dicht op de dakrand worden geplaatst. Als het gaat om nog niet gerealiseerde nieuwbouw is het wel belangrijk dat de zonnepanelen in de vergunningsaanvraag voor de bouw worden opgenomen. 

Voor een grondgebonden zonnepark is wel een omgevingsvergunning nodig. Omdat het bestemmingsplan vaak niet voldoet voor de bouw van zonnepanelen, moet je rekenen op een uitgebreide procedure (zie FAQ 5.2). Je moet deze vergunning kunnen overleggen bij een subsidieaanvraag (zie FAQ 6), dus het is belangrijk om hier op tijd mee te beginnen. 

Andere vergunningen die je nodig hebt voor een zonnepark hangen af van de locatie-eigenschappen. Als de bouwactiviteiten voor het zonnepark plaatsvinden op of om werken van Rijkswaterstaat, zoals wegen, tunnels of dijken, dan is er een ook Wbr (Wet beheer rijkswaterstaatswerken) vergunning nodig. In sommige gevallen, wanneer je te maken hebt met oppervlaktewater of grondwater, is ook een watervergunning vereist. 

  • Deel dit bericht:

Lees ook deze blogs