De Beijer – Biesterveld

Drijvend zonnepark op voormalige zandwinning locatie

De Beijer Vastgoed Biesterveld BV heeft in de Ooijpolder nabij Millingen en Kekerdom in de gemeente Berg en Dal een aantal natuur-, water- en landbouwpercelen in eigendom.  Deze percelen zijn ontstaan doordat de onderneming hier een voormalige zandwinning heeft geëxploiteerd.  

De ambitie van De Beijer Vastgoed Biesterveld BV is om te kijken hoe deze percelen ontwikkeld kunnen worden. Eén van de opties betreft het ontwikkelen van drijvende energievelden op de ontstane plassen.  

ZEBRA heeft een verkenning gedaan naar de mogelijkheden voor een combinatie van drijvende zonnevelden, zonnevelden op land en waterstofproductie uit de zonnevelden. Deze verkenning heeft tot positieve resultaten geleid. De betreffende percelen zijn onderdeel van een groter project van 100 MWp dat nu door ZEBRA ontwikkeld wordt. 

Bekijk ook onze andere duurzame projecten