Warmte voor zolderpark Beuningen

Een hybride zonne-installatie op het dak van de oude bibliotheek 

Op kantoortuin Zolderpark in Beuningen is vraag naar duurzame warmtedistributie. Daarom willen ze gebruik maken van nieuwe technologie, waarbij zonnepanelen worden gecombineerd met warmtebuffers. Met behulp van dit hybride systeem kan een kantoorpand in de voormalige bibliotheek van Beuningen worden verwarmd. ZEBRA deed een uitgebreide haalbaarheidsstudie, controleerde de technische claims van de leverancier en maakte een uitrolplan voor ontwikkeling, realisatie en beheer. 

Opdrachtgever Movements Group is gevestigd in een bedrijfspand in Beuningen. Zij wilden onderzoeken of ze de klimaatbeheersing in het gebouw volledig elektrisch konden verzorgen. Ze kozen daarbij voor een nieuwe technologie: de Solar Energy Booster. Deze technologie bestaat uit zonnepanelen, met daarachter zogenaamde ‘boosters’ die thermische energie winnen. De warmte wordt opgeslagen in een vat en later gebruikt voor de verwarming van het gebouw. 

ZEBRA verrichte voor Movements Group een onafhankelijke haalbaarheidsstudie en keek kritisch naar de technische claims van de leverancier van de boosters. Het onderzoek toont aan dat het systeem theoretisch haalbaar is, maar legt ook belangrijke benodigde aanscherpingen in de technische claims bloot. Ook blijkt de koppeling tussen opwekking en afname van warmte belangrijker dan verwacht. Dit laat zien dat uitwisseling met bijvoorbeeld de nabijgelegen supermarkt van grote meerwaarde kan zijn.  

Bekijk ook onze andere duurzame projecten

Wil je ook zonne-energie en warmtevoorziening combineren?

Wij helpen je graag op weg. Neem vrijblijvend contact op.

Contact opnemen +31 85 3034371