Zon op Teuge

Luchthaven Teuge is druk bezig met verschillende ontwikkelingen op en rondom het vliegveld. Eén van deze ontwikkelingen is de transitie naar het verbruik van meer duurzame energie. Tot de mogelijkheden behoren het realiseren van een zonnepark, het plaatsen van zonnepanelen op daken op het terrein, elektrisch vliegen en een laadplein voor elektrische vliegtuigen.  ZEBRA is gevraagd om deze mogelijkheden in kaart te brengen om de haalbaarheid van het project te verkennen. ZEBRA onderzoekt de mogelijke voordelen van een integrale aanpak en ondersteunt daaropvolgend in het organisatieproces evenals bij de intentieovereenkomst. 

Om de benodigde informatie op te halen rondom het huidige en verwachtte toekomstig verbruik, is er een energiebalans opgesteld. Op basis van deze informatie kan er een voorspelling gemaakt worden voor het energieverbruik van activiteiten zoals het opladen van vliegtuigen en het operationeel houden van het vliegveld. Als je immers weet hoeveel energie je nodig gaat hebben, kun je daarop de benodigde opwekcapaciteit baseren. Deze energiebalans wordt uiteraard ook geanalyseerd door ZEBRA. 

Na de hierboven genoemde eerste fase, blijft ZEBRA betrokken bij het project. Bijvoorbeeld door te ondersteunen in de ontwikkeling met bijvoorbeeld organisatiemodellen, businessmodellen en planningen. Hier hoort ook bij dat ZEBRA de afspraken tussen betrokken partijen waarborgt en in samenspraak vaststelt. Fase 2 is nu in de startblokken en de ontwikkeling krijgt momenteel vorm. 

Bekijk ook onze andere duurzame projecten