Zon op Teuge

Lokaal en duurzaam energie opwekken voor Teuge Airport

International Airport Teuge heeft grote ambities op het gebied van de energietransitie. Lokaal duurzaam elektriciteit opwekken door zon op daken, en duurzame energie afnemen van een toekomstig nabijgelegen zonnepark, is daarin een essentieel onderdeel. Deze lokaal duurzaam opgewekte energie gaat, naast het voorzien van eigen energie, ook de bestaande en groeiende vloot van elektrische vliegtuigen voorzien van duurzame stroom. Er wordt op het luchthaventerrein een Smart Grid gerealiseerd, waardoor energie-uitwisseling tussen de verschillende gebouwen en een laadplein voor de vliegtuigen mogelijk wordt.  

Deze Smart Grid zal worden aangestuurd door een intelligent energiemanagement systeem (EMS), in combinatie met een batterij. Aan ZEBRA is gevraagd om de technische en financiële haalbaarheid te onderzoeken en een principe ontwerp te maken. Het project is on-hold gezet.

Bekijk ook onze andere duurzame projecten