Zonnepark Berg en Dal

Met aandacht voor mens, dier en natuur

In opdracht van Statkraft en ABO Wind ontwikkelt ZEBRA in samenwerking met de gemeente en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap een natuur-inclusief zonnepark.  

Het zonnepark wordt gerealiseerd in een gebied van 100 hectare tussen Millingen aan de Rijn, Leuth en Kekerdom, dat momenteel bestaat uit grootschalige akkers en weides. Hiervan is vijftig hectare bestemd voor de opwek van duurzame energie en de andere helft voor natuur. Het project levert een forse bijdrage aan de duurzame energieopgave van de gemeente Berg en Dal. Minstens zo belangrijk is dat het natuur-inclusief zonnepark zowel het landschap als de hoeveelheid planten- en diersoorten herstelt en verbetert. 

ZEBRA is als projectcoördinator verantwoordelijk voor het omgevingsproces, de aansluiting op het elektriciteitsnet en de ruimtelijke procedure. Als eerste aanspreekpunt van de gemeente en de omwonenden is ZEBRA een onmisbare schakel in het project. Vanaf het begin van het project zijn omwonenden actief betrokken bij het project door middel van inloopavonden, keukentafelgesprekken en ontwerpsessies. Voor de actuele stand van zaken van het project kunt u contact met ons opnemen. 

Bekijk ook onze andere duurzame projecten