Rheden

Netcongestie zet aan tot innovatie

In de gemeente Rheden bevinden zich verschillende boeren die graag zonne-energie projecten op hun dak willen plaatsen. Op dit moment is er echter sprake van netcongestie, waardoor de projecten niet van de grond dreigen te komen. Er is daarom dringende behoefte om te verkennen of er inderdaad sprake is van stilstand voor de komende jaren, of dat er alternatieve routes te bewandelen zijn om lokaal alsnog meer duurzame opwek mogelijk te maken. In opdracht van de gemeente Rheden is ZEBRA aan de slag gegaan met het verkennen van alternatieven en het presenteren van voorstellen – op basis van congestie management en energieopslag. 

Zon op daken heeft, ten opzichte van zon op land, voor gemeentes veelal de voorkeur om de energietransitie door te zetten. Deze voorkeur komt voort uit de Regionale Energiestrategieën (RES) in Nederland. Daarnaast zijn boeren als gevolg van de huidige stikstofcrisis op zoek naar alternatieve verdienmodellen naast hun huidige bedrijvigheid. Het plaatsen van zonnepanelen op de daken van boerenbedrijven lijkt dus een aantrekkelijke optie. In zo’n geval hebben de boeren en nieuw bedrijfsconcept, ontstaat er lokaal opgewekte energie voor de omgeving, en draagt dit collectief bij aan de duurzame energieopgave van gemeente Rheden. Congestie op het elektriciteitsnet zit deze ontwikkelingen echter tegen. LTO-ZUID, gemeente Rheden en ZEBRA, slaan daarom de handen ineen om deze ontwikkeling toch voor elkaar te krijgen.  

ZEBRA heeft advies gegeven om op innovatieve wijze dit project aan te gaan. Dit is voornamelijk mogelijk door de toepassing van de nieuwe Energiewet, die binnenkort van kracht gaat. Hierdoor kan er d.m.v. energiegemeenschappen en peer-to-peer handel, lokaal onderling energie verhandeld worden.

Voorlopig zit de taak van ZEBRA erop en zal de gemeente Rheden op basis van het voorstel van ZEBRA vervolgstappen zetten.  

Bekijk ook onze andere duurzame projecten