Melkveebedrijf Lage Bijssel

Melkveebedrijf Lage-Bijssel heeft een bio-warmtekrachtkoppeling (bio-WKK) aangeschaft om zelf aan duurzame energie opwekking te doen, en wil met het plaatsen van zonnepanelen graag verder zelfvoorzienend worden in haar energieverbruik. De vraag aan ZEBRA was om te onderzoeken hoe groot een eventuele mismatch zou zijn tussen enerzijds de verbruiksprofielen van de melk- en voederrobots en anderzijds de opwekprofielen van zowel de bio-WKK als de PV-installatie. Daarnaast werd de haalbaarheid onderzocht voor een geoptimaliseerde energieconfiguratie door middel van een ontwerp voor een microgrid met energieopslag voor flexibiliteit.

Het melken van de koeien met behulp van melkrobots zorgt ervoor dat het piekverbruik van de boerderij vaak plaatsvindt op momenten dat er weinig zonne-energie is. Daardoor is het meer constante productieprofiel van een bio-WKK wenselijk, maar deze kan op onvoorspelbare momenten (gedeeltelijk) uitvallen. Zodoende kan er bijvoorbeeld een groot energie-overschot ontstaan als de installaties zijn uitgeschakeld en er zonne-energie wordt opgewekt en biogas wordt verbrand, terwijl er ook een sterk energietekort kan zijn op een moment dat de bio-WKK is uitgevallen en de koeien gemolken worden als het nog donker is.

ZEBRA heeft aan de hand van het periodieke gedrag van de robotinstallaties een geaggregeerd verbruik opgesteld voor de boerderij en dit profiel vergeleken met indicatieve productieprofielen voor de bio-WKK en de zonnepanelen. Uit load-flowsimulaties (opbrengstberekening) bleek dat er zonder een batterij al in 96% van het eigen verbruik voorzien kon worden. Hierdoor is het technische voordeel van energieopslag gering en valt er ook in het geval van stijgende energieprijzen nog niet direct een financieel voordeel te behalen. Het advies van ZEBRA is om de gewenste extra flexibiliteit te creëren door de verbruiksinstallaties slim aan te sturen met een smart grid. Hiermee kan piekverbruik op onwenselijke momenten worden voorkomen, waarmee de energieconfiguratie van Lage-Bijssel verder fossielvrij en zelfvoorzienend gemaakt kan worden.

  

Bekijk ook onze andere duurzame projecten