Oude vuilstort de Dukenburg

Een coöperatief zonnepark op een voormalige vuilstort 

Soms is het best een uitdaging om een geschikte plek voor een zonnepark te vinden. En soms wordt een locatie juist voor dit doel aangewezen. Dit was het geval bij de voormalige vuilstortplaats De Dukenburg in Groesbeek: deze locatie was door omwonenden aangegeven als voorkeursgebied voor een nieuw zonnepark. ZEBRA ondersteunt de ontwikkeling op verschillende vlakken.  

Coöperatie Energierijck, bestaande uit meer dan 70 inwoners van de gemeente Berg en Dal, wil lokaal zonne-energie opwekken. Het zonnepark dat zij willen ontwikkelen, komt te liggen bovenop een ondergrondse vuilstort. De vuilstort is inmiddels afgedekt en wordt door schapen begraasd. Het is daarmee een ideale kandidaat voor deze nieuwe functie. Het zonnepark zal ongeveer 2 MWp bedragen, wat jaarlijks genoeg energie oplevert voor 500 huishoudens.  

ZEBRA is bij de volle breedte van het proces betrokken. Zo maakten we een technisch ontwerp en verkenden we de mogelijke opties rondom netaansluiting. Ook maakten we een bijpassende businesscase om de haalbaarheid van het project te vergroten en boden we ondersteuning bij het bereiken van de pachtovereenkomst. Hiernaast werd een gedegen principeverzoek opgesteld, waarna er een intentieovereenkomst is getekend met de gemeente. De ontwikkeling van het project is nog in volle gang waarbij het onderzoeken van de haalbaarheid momenteel het primaire doel is. 

Bekijk ook onze andere duurzame projecten