Roseboom

Droom van autarkie

De locatie van een zonnepark is cruciaal voor de haalbaarheid. Locaties waar geen of nauwelijks concessies moet worden gedaan aan natuur- of recreatiewaarden, en waar omwonende er het minst last van hebben, zijn bij uitstek het meest geschikt.

De oude vuilstort die gelegen is tussen Wageningen en Ede, is een dergelijke locatie waar een zonnepark van ongeveer 10 MWp gerealiseerd kan worden. Dit staat gelijk aan het verbruik van 2.500 gemiddelde huishoudens! Deze oude vuilstort is eigendom van aannemers- en transportbedrijf Roseboom. Roseboom heeft expertise in de grond-, weg- en waterbouw, net als in het aanleggen van warmtenetten. Het is een bedrijf in de industriële sector met een duurzaamheidsdroom: het opwekken van hun eigen zonne-energie.

Roseboom heeft ZEBRA gevraagd om de haalbaarheid van het zonnepark te onderzoeken. Hiervoor worden onder andere techniek, financiën, netinpassing, draagvlak en potentiële verdienmodellen beoordeeld. Dit levert een gedegen onderbouwing op, waarop een financieringsbeslissing genomen kan worden.  

ZEBRA heeft aannemers- en transportbedrijf Roseboom met succes aan de Wageningen University gekoppeld. Het beoogde zonnepark zal via een directe lijn energie aan de Wageningse universiteit leveren. Als resultaat van het onderzoek is naar voren gekomen dat een samenwerking, een positief effect zal hebben op de exploitatie van het zonnepark en ook een positieve bijdrage zal leveren aan de duurzaamheidsdoelstelling van de universiteit.

Bekijk ook onze andere duurzame projecten