Palingkwekerij Aquacultuur

Is een verdere verduurzaming van de kwekerij mogelijk?

Palingkwekerij Aquacultuur in Groesbeek produceert al meer dan 25 jaar duurzaam gekweekte paling en wil ook haar bedrijfsvoering graag verder verduurzamen. Het bedrijf ligt in een bijzonder gebied met hoge cultuur- en natuurwaarden. ZEBRA onderzocht in 2020 voor Aquacultuur de voordelen van en de mogelijkheden tot het plaatsen van een energie-opslagsysteem en de mogelijkheden om in het bijzondere natuurgebied duurzame energie, met name zonne-energie, op te wekken om de bedrijfsprocessen van energie te voorzien. 

Nadat het water- en elektriciteitsverbruik al was teruggedrongen door onder andere het plaatsen van warmtepompen, wilde Aquacultuur laten onderzoeken hoe het door middel van zonne-energie haar voetafdruk verder kan verminderen. Er bleek een mismatch te zijn tussen de energievraag van de palingkwekerij en het productieprofiel van zonnepanelen. Het opslaan van de lokaal opgewekte energie biedt hierin een uitkomst. 

ZEBRA heeft software ontwikkeld wat een energiemanagementsysteem nabootst. Hiermee is de energievraag van Aquacultuur in verschillende scenario’s gesimuleerd. Zo is onderzocht hoe het plaatsen van een batterij ertoe bijdraagt dat het bedrijf in haar eigen energieverbruik kan voorzien. Hoewel er een technisch optimale configuratie is gevonden waarin het aandeel van lokaal opgewekte zonne-energie significant toeneemt, kan de noodzakelijke investering niet terug verdiend worden op basis van de energie- en batterijprijzen op het moment van het onderzoek. 

Bekijk ook onze andere duurzame projecten