Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant huurt senior -adviseur van ZEBRA in

In korte tijd moet de maatschappij overschakelen van fossiele naar duurzame energiebronnen. Dat brengt voor lokale overheden veel kansen en uitdagingen met zich mee. Er is dan ook grote behoefte aan kennis en ervaring op het gebied van de energietransitie. ZEBRA levert deze kennis en kunde. 

De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om in 2050 voor 100% duurzame energie te gebruiken. Dit moet gebeuren met de komst van windmolens, zonneparken en/of alternatieve duurzame energiebronnen. Projecten moeten ook van betekenis zijn voor de directe leefomgeving, waarbij opbrengsten van projecten terugvloeien naar de omgeving en de opwek van duurzame wordt gecombineerd met andere gebiedsopgaven, zoals de vergroting van de biodiversiteit, stimulering van recreatie en toerisme en de bescherming en versterking van het landschap.   

Om deze reden huurt Provincie Noord-Brabant een zelfstandig adviseur van ZEBRA in om werkzaamheden binnen het team Elektriciteit uit te voeren. De werkzaamheden bestaan uit de begeleiding en advisering van ruimtelijke plannen voor de opwekking van duurzame energie (met de nadruk op wind- en zonne-energie), het adviseren van het provinciale bestuur over ruimtelijke initiatieven, aanspreekpunt en sparringpartner zijn voor gemeenten en initiatiefnemers en inhoudelijk expert in overleggen met externe partijen zoals Enexis, TenneT, Waterschappen en de Ministeries van Economische en Binnenlandse Zzaken.  

Onze adviseur is als aanspreekpunt namens de provincie Noord-Brabant actief betrokken bij verschillende grootschalige projecten zoals de windenergieprojecten in de Duurzame Polder tussen Oss en Den Bosch, De Pielis in de gemeente Bergeijk en de versnelling van de komst van 380/150 KV onderstations in West-Brabant. 

De adviseurs van ZEBRA hebben een proactieve houding en verstaan de kunst van het herkennen, creëren en benutten van kansen.  

Bekijk ook onze andere duurzame projecten